Weerbaarheid – Opvoedingspunt

Home »Welzijn » Weerbaarheid

Weerbaarheid komt voort uit zelfvertrouwen. Vermoedelijk hangt de mate van zelfvertrouwen die je kind heeft af van zowel aanleg als omgeving.

Al in de babytijd wordt een basis gelegd voor zelfvertrouwen. Vanaf een jaar of 3 ontstaat het besef dat je een onafhankelijk, zelfstandig individu bent. Vervolgens beïnvloeden vooral de ouders de groei van het zelfvertrouwen: door het kind te bevestigen, te waarderen, lief te hebben, te voldoen aan behoeften én zelf het goede voorbeeld te geven.

Niet-weerbaar
In de Nederlandse samenleving wijzen veel ouders geweld af. Ruzies moeten met woorden worden beslecht. Daardoor leren weinig kinderen van huis uit fysiek weerbaar te zijn. Een kind dat wordt lastig gevallen of bedreigd, kan zich dan letterlijk lam schrikken.

Zo maak je je kind (meer) zelfverzekerd
1. Bied structuur, grenzen en regels. Zo weten ze waar ze aan toe zijn.
2. Respecteer hun gevoelens, ook die van onlust. Kwaad zijn mag.
3. Stimuleer om nieuwe stappen te zetten en te experimenteren.
4. Geef ze de ruimte om fouten te maken.
5. Beloon en waardeer wat ze doen en wie ze zijn. Prijs niet alleen prestaties
6. Help ze diverse kanten in zichzelf te ontdekken. Focus niet alleen op hun cijfers.
7. Neem ze serieus en luister naar ze.
8. Corrigeer als het nodig is. Sommige dingen kunnen niet.
9. Geef het goede, zelfbewuste voorbeeld.
10. Geef ze liefde, veiligheid en verzorging.
11. Geef structureel het goede voorbeeld

Wat als je kind wordt gepest of lastiggevallen?
• Maak je kind fysiek weerbaar: dat geeft zelfvertrouwen. Een sport als judo kan helpen.
• Betrek andere ouders, de school, wijkagenten, buurtwerkers bij het probleem.

Boektip:

Tags