TV Kijken – Opvoedingspunt

Home »Ontwikkeling » TV Kijken

Nederland kent geen officiële richtlijnen voor mediagebruik. Instanties als de Gezondheidsraad, de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), het RIVM, de Vereniging van Kinderartsen, maar ook de Nederlandse overheid laten zich niet uit over wat voor kinderen een verantwoorde hoeveelheid tijd is om tv te kijken, te internetten of te gamen. Voor ouders en professionals is het dus een kwestie van zelf uitproberen en je gezonde verstand gebruiken.

Sommige organisaties die gespecialiseerd zijn in jeugd en media, geven wel adviezen. De Stichting Mijn Kind Online bijvoorbeeld, die recentelijk het rapport App, noot, muis heeft uitgebracht (over mediagebruik door jonge kinderen) raadt aan:

  • tot 2 jaar: 5 minuten per dag samen tv-kijken en een paar keer per week samen surfen;
  • 2 – 4 jaar: 5 à 10 minuten per keer, tot maximaal 30 minuten per dag;
  • 4 – 6 jaar: 10 à 15 minuten per keer, tot maximaal 1 uur per dag;
  • 6 – 8 jaar: maximaal 1 uur per dag, verdeeld over periodes van maximaal 30 minuten;
  • 8 – 10 jaar: maximaal 1 à 1½ uur beeldschermtijd per dag;
  • 10 – 12 jaar: maximaal 2 uur beeldschermtijd per dag;
  • 12 jaar en ouder: maximaal 3 uur beeldschermtijd per dag.

Amerikaanse kinderartsen
Amerikaanse kinderartsen hebben in 2001 wel een richtlijn uitgebracht. Die stelt dat kinderen tot 2 jaar helemaal geen beeldscherm-media zouden moeten gebruiken, en kinderen van 2 tot 12 jaar maximaal 2 uur per dag.

Deze kinderartsen baseren hun richtlijn op wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er negatieve verbanden zijn tussen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen enerzijds en elke dag lang televisie kijken, veel gamen of veel internetten anderzijds.

Die – veelal Amerikaanse – studies laten zien dat kinderen die veel media per dag gebruiken, een hoger risico lopen op vetzucht, agressief gedrag, ADHD, autisme, stoornissen bij de taalontwikkeling, stoornissen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, etc.

Relativering
Enige relativering van die Amerikaanse richtlijn is echter wel op zijn plaats. De Amerikaanse kinderartsen hebben het onderzoek waarop ze zich baseren namelijk wel enigszins naar hun eigen opvattingen toe geïnterpreteerd. Want áls er verbanden zijn tussen mediagebruik en problemen met de ontwikkeling, dan betekent dat nog niet automatisch dat het ook om oorzakelijke verbanden gaat.

Het is heel goed mogelijk dat er nog andere factoren zijn die zowel het mediagebruik als de genoemde risico’s beïnvloeden. Ouders die hun kinderen veel tv laten kijken, of veel laten computeren, zijn misschien ook makkelijker met het geven van snacks en frisdrank, waardoor hun kinderen sneller te zwaar worden. Ook kan het zijn dat kinderen bijvoorbeeld al symptomen van ADHD, autisme of beperkte sociale vaardigheden hébben, en dat ouders daardoor hun kinderen eerder tv laten kijken of laten computeren.

Andere studies
Daarnaast zijn de onderzoeken waarop de Amerikaanse kinderartsen zich baseren, nogal selectief gekozen. Er zijn namelijk ook diverse wetenschappelijke studies die aantonen dat jonge kinderen ook veel kunnen leren van beeldscherm-media. Ze kunnen er hun fantasie mee stimuleren, woordjes en begrippen leren, leren zoeken, probleempjes oplossen en plezier beleven.

Kortom: mediagebruik hoeft niet per se slecht te zijn voor kinderen, maar het is wel belangrijk hoe ze ermee omgaan en wat hun ouders doen.

Rol van de ouders
Ouders moeten zich bewust zijn van de rol die zij spelen. Effecten van de media, positief of negatief, treden niet zomaar op. Het hangt ervan af hoe kinderen met de media mogen omgaan en wat hun ouders doen.

Waar het in de opvoeding om gaat, is dat ouders aan kinderen meegeven dat je van allerlei dingen wat probeert, net als met gezond en gevarieerd eten, en dat je kinderen leert dat er ook grenzen zijn: soms een koekje of wat chips kan geen kwaad, maar een hele familiezak leeg snoepen gaat te ver.

Ouders kunnen hun kinderen dus met een gerust hart elke dag een tijdje televisie laten kijken of gamen of computeren. Als ouders en kinderen daar samen van kunnen genieten is dat mooi. Maar ouders moeten ook aangeven wanneer het tijd is voor iets anders, bijvoorbeeld buiten spelen, slapen, eten, een voorleesboekje etc. Als ouders daar consequent in zijn, zullen kinderen snel accepteren dat ze elke dag maar een bepaalde tijd voor de media hebben. Zo leren ze dat er een regelmaat is, en kan voorkomen worden dat ze alleen maar meer en elke keer langer willen tv-kijken of gamen, of computeren.

Tijdcontrole
Om de tijd in de gaten te houden kun je gebruik maken van een eierwekker of een stopwatch. Die geeft onverbiddelijk aan wanneer het tijd is.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat ouders ook zelf het goede voorbeeld geven, en niet zelf de hele dag achter de computer zitten of tv-kijken (hoe verleidelijk dat soms ook is, voor ons als volwassenen.)

Boektip:

Tags