Taalontwikkeling stimuleren – Opvoedingspunt

Blog > Ontwikkeling > Taalontwikkeling

Hoe prikkel ik de taalontwikkeling van mijn kind?

Praten moet leuk zijn. Praat samen met je kind over de gewone dagelijkse dingen: over wat je samen meemaakt of ziet, zoals in bad gaan, boodschappen doen, zwemmen, enz. Bijvoorbeeld: “Kijk daar loopt een poes.”

Luister aandachtig als je kind iets vertelt. Als je geen tijd heeft om te luisteren, spreek dan een later tijdstip af om samen te gaan praten en houdt je aan de afspraak.

Je kunt gebruik maken van boeken en plaatjes. Lees regelmatig een prentenboekje voor, liefst boekjes met veel plaatjes. De plaatjes kunt u gebruiken om er samen met uw kind over te praten. Uw kind leert door het voorlezen nieuwe woorden en het hoort goed geformuleerde zinnen. Tips vind je op: Interactief Voorlezen.

Let op je eigen manier van spreken. Dat wil zeggen: praat duidelijk en niet te snel. Maak goede, niet te lange zinnen. Spreek niet in kindertaal!
Je kunt het praten van een kind aanmoedigen door steeds positief te reageren.

Dwing je kind niet tot praten als het niet wil, bijvoorbeeld om de visite te laten horen dat hij “al zo goed kan praten.”
Laat je kind ook niet een door jouw verbeterd woord nazeggen, maar laat in een eigen reactie het goede woord of de juiste zin gewoon even horen.

Voorbeeld:
Je kindje zegt “Wij hebben eieren gekoopt”,
reageer dan met : “Ja, wij hebben eieren gekocht.”

Positieve reacties
Reageren op WAT het kind gezegd heeft in plaats van HOE hij het gezegd heeft, geven een kind meer zelfvertrouwen bij het leren praten. Door te wijzen op spreekfouten wordt een kind onzeker en het zal daardoor het plezier in praten verliezen.

Er zijn kinderen die meer hulp nodig hebben bij het leren praten. Het is dan raadzaam een logopedist in te schakelen.

Boektip:

Tags