Stotteren | Opvoedingspunt

Blog > Ontwikkeling > Stotteren

Stotteren is niet vloeiend spreken. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. Mogelijke vormen van stotteren zijn:

> Herhalen van klanken (b-b-b-boek), woorddelen (ta-ta-ta-tafel) of woorden (ga-ga-ga je mee?),
> Verlengen van klanken (mmmmag ik mee?),
> Vast blijven zitten op bepaalde klanken door grote spierspanning en blokkeren van de adem; je wilt wat zeggen, maar het lukt niet.

Tijdens de spraak-/taalontwikkeling (tot ± 6 jaar) maken sommige kinderen een periode door waarin zij hakkelend of haperend spreken.

Een kind in deze ontwikkelingsfase is nog niet altijd in staat zijn gedachten om te zetten in woorden en zinnen. Wanneer het iets te gehaast of gespannen wil vertellen, struikelt het soms over zijn woorden. Dit is normaal tijdens de spraak- / taalontwikkeling.

De onregelmatigheden verdwijnen meestal als het kind zijn gedachten beter onder woorden kan brengen. Het hakkelen of haperen hoeft geen stotteren te worden.

Waardoor ontstaat stotteren?

Er is geen echte oorzaak te noemen waardoor sommige kinderen niet-vloeiend blijven spreken. Wel kan erfelijkheid een rol spelen.

Soms worden kinderen zich bewust van het feit dat ze een beetje “anders” praten. Ze zullen dan extra hun best gaan doen om goed te spreken, waardoor het praten door té grote spanning juist moeilijker kan worden.

Enkele tips:

– Probeer rustig te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft. Geef het de tijd om op zijn gemak en op zijn eigen manier te vertellen. Wàt het vertelt, is belangrijker dan hóé.
– Laat het kind alléén vertellen als hij het zelf leuk vindt.
– Spreek zelf rustig.
– Doe in een ontspannen sfeer dingen die het kind leuk vindt, zonder speciaal op het
stotteren te letten.

Als je je zorgen maakt over het praten van je kind, neem dan contact op met een logopedist.

Boektip:

Tags