Spraakontwikkeling: Luisteren is Belangrijk! – Opvoedingspunt

Blog > Ontwikkeling > Spraakontwikkeling: Luisteren is Belangrijk!

Tussen horen en luisteren is een groot verschil:

Horen wil zeggen dat het kind in staat is om geluiden waar te nemen. Als een kind goed hoort, wil dat zeggen dat er niets mis is met het gehoor of het gehoororgaan.

Luisteren wil zeggen dat het kind zijn aandacht op bepaalde geluiden richt.

Kinderen die aandacht hebben voor geluid zullen leren waar dat geluid vandaan komt, waardoor het veroorzaakt wordt en wat het betekent. Zo leren ze verschillende geluiden van elkaar te onderscheiden.

Kinderen leren luisteren vanaf de tweede of derde maand na de geboorte. Dat is dus het moment waarop een kind zich bewust wordt van geluiden in de omgeving. Het kind reageert op geluiden door bijvoorbeeld zijn hoofd in de richting van het geluid te draaien.

Spraakklanken zijn ook geluiden

De verschillen tussen spraakklanken zijn soms heel klein. Kinderen leren praten door goed naar deze verschillen te luisteren en ze te imiteren. Ze imiteren bijvoorbeeld dierengeluiden, maar ook woordjes zoals “mama” en “papa”. Goed kunnen luisteren is dus een belangrijke voorwaarde voor een goede spraak– en taalontwikkeling.

Op de basisschool leert een kind dat klanken omgezet kunnen worden in letters. Een voorwaarde hiervoor is, dat kinderen kleine verschillen tussen klanken leren onderscheiden.
Daarom worden er voordat ze leren lezen en schrijven al allerlei oefeningen gedaan om het luisteren te stimuleren, bijvoorbeeld het leren herkennen van geluiden (bijv. dierengeluiden), het leren rijmen, leren losse klanken in een woord te onderscheiden enz.

Het luisteren is dus erg belangrijk voor het leren lezen en schrijven.
De luisterontwikkeling kan al op jonge leeftijd gestimuleerd worden door eenvoudige luisterspelletjes te doen.

Twijfels?
Indien je twijfelt aan het gehoor van je kind kun je contact opnemen met de jeugdarts van de GGD of met je huisarts voor het afnemen van een gehoortest. De logopedist weet hoe je de luisterontwikkeling kunt stimuleren.

Boektip:

Tags