Integratieve Kindertherapie – Opvoedingspunt

Home »Gedragsproblemen » Integratieve Kindertherapie

Wat is integratieve kindertherapie?

Dat is therapie die bedoeld is voor kinderen van 4 tot 12 jaar, die dikwijls gedrag vertonen dat moeilijk is voor henzelf en/of voor hun omgeving. De therapie is kortdurend en intensief doordat gebruik wordt gemaakt van gerichte interventies. Het kind wordt geholpen grip te krijgen op wat zo lastig is voor hem of haar. Na de therapie kan het kind zich op een gezonde manier verder ontwikkelen.

Wat probeert de therapie te bereiken?

De behandeling richt zich allereerst op de onderliggende (negatieve) gevoelens van het kind. Die worden gezien als belangrijke veroorzakers van het probleemgedrag. Een goede verwerking van die nare gevoelens maakt dat veel probleemgedrag niet meer “nodig” is.

De behandeling richt zich ook op wat genoemd wordt de ik-sterkte van het kind: bij een voldoende ontwikkeld geloof in zichzelf kan het kind veel moeilijkheden zelf aan. Als het kind van binnen sterk is, kan het grip krijgen op zijn/haar eigen problematiek.

Vervolgens richt de therapie zich ook op de klacht zelf en op de manieren waarop het kind met de klachten omgaat/om wil gaan. Het kind hoeft niet altijd willoos overgeleverd te zijn aan een probleem. Het kan leren het probleem te hanteren.

Al bij al leert het kind beter met zijn/haar gevoelens, met de problemen en de klachten om te gaan, wat vermindering betekent van de klachten voor zichzelf en voor de omgeving.

Ouders krijgen adviezen zodat ze effectiever met hun kind om kunnen gaan. De relatie tussen ouders en kind wordt verstevigd.

Een stoornis kan niet worden weggenomen, het kind en zijn/haar omgeving kan ermee om leren gaan. Een belemmering kan opgeheven worden, het kind kan zijn/haar probleem leren oplossen.

Uitgangspunt daarbij is steeds dat het kind de klacht niet is maar heeft !

Een moeder vertelde mij:

Ik ging mee met de klas van mijn dochter van 4 naar de kinderboerderij. Dat was geen succes. Ze hing aan mijn benen en jammerde en zeurde dat ik haar moest dragen terwijl ze heel goed zelf kan lopen. Ik wist niet wat er gebeurde!!! Op het laatst lag ze languit op de grond hartverscheurend te huilen. Ik pakte haar maar op en heb haar de rest van de middag gedragen en bij me gehouden. Hoe kan dat nou?!

Ik vertelde haar dat het voor haar dochter vast heel vreemd was geweest haar moeder ineens te moeten delen met andere kinderen. Dat andere kinderen zomaar de hand van jouw moeder vast mogen houden… dat kan toch niet! Haar dochter probeerde wanhopig haar moeder weer háár moeder te maken. En dat lukte!

Wat er toch allemaal in zo’n kinderkoppie om kan gaan! In elk gezin zijn er wel eens problemen met kinderen. Het gaat nooit allemaal even gladjes. Soms echter, komt een gezin er niet meer uit. Dan heeft het probleem grip gekregen op het gezin in plaats van andersom. In zo’n geval is het gelukkig mogelijk hulp in te roepen. De integratieve kindertherapeut geeft hulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ouders krijgen een actieve rol toebedeeld in de therapie. Ze krijgen adviezen hoe ze het beste met hun kind om kunnen gaan nu die het zo moeilijk heeft. Aan welke problemen kunt u denken:

Agressief Gedrag: ruziemaken, pesten, stelen, liegen, gewetenloos lijken, altijd of gauw boos worden,steeds de schuld geven aan anderen

Angstig gedrag: verlegen zijn, niet voor jezelf opkomen, altijd aanpassen, gepest worden, faalangst hebben

Psychosomatiek: kinderen hebben vaak lichamelijke uitingsvormen van klachten: buikpijn, hoofdpijn etc.
Traumatiek: echtscheiding, mishandeling, sexueel misbruik, overlijden

Kinderen kunnen druk zijn, soms hebben ze moeite zich te concentreren, het kan zijn dat ze geen vriendjes kunnen maken etc.

Er zijn manieren om naar (probleem)gedrag van kinderen te kijken. In de kindertherapie wordt naar aanleg- en omgevingsfactoren gekeken en gedrag wordt verklaard en aangepakt vanuit 6 therapeutische modellen.

Speelkamer

De integratieve kindertherapeut heeft een speelkamer. Je kunt daar spelletjes, knuffels, verkleedspullen, teken- en knutselmateriaal en nog veel meer vinden. Het kind wordt nergens toe gedwongen. Het kind bepaalt op welke manier het therapie krijgt. De therapeut bepaalt de interventies. In spel laten kinderen veel van zichzelf zien.

De therapeut maakt gebruik van sprookjes, metaforen, verhalen omdat die voor kinderen veelzeggend zijn.

De therapeut praat met het kind als het kind dat wil en kan.

De therapeut maakt gebruik van de sterke kanten van een kind want die kunnen ingezet worden om een probleem aan te kunnen.

Er wordt gewerkt aan vergroting van het zelfvertrouwen zodat het kind beter is opgewassen tegen wat voor hem of haar lastig is.

Omdat er vele interventies mogelijk zijn, is de therapie meestal kortdurend

Kinderen weten wat het probleem is

Het is bij kinderen zo bijzonder dat ze weten wat het probleem is en hoe ze het beste geholpen kunnen worden. Dat geldt voor grote en kleine kinderen. Zoals Michiel van 4. Hij is vaak boos. Hij voelt die boosheid in zijn buik. Ik vraag hem op welk dier hij lijkt als hij boos is. Michiel kiest de grote bruine beer die in mijn knuffelkast staat.

Therapeut: Het lijkt wel alsof die grote bruine beer in jouw buik zit
Michiel: (Schatert) Ja! Hoor je hem brommen? (Hij legt zijn hand op zijn buik) Rustig maar beer! Je hoeft niet altijd boos te worden!
Therapeut: Hij wordt wèl altijd boos hè? Terwijl jij dat eigenlijk niet wil!
Michiel: Ja, hoe kan dat nou?
Therapeut: Is hij misschien nog niet getemd?
Michiel: Nee! (Tegen zijn buik roept hij:) Hé daar, beer, ìk ben de baas hoor!
Therapeut: En wat zegt hij nou terug?
Michiel: Effe luisteren … ja … hij wist het niet…dat ik de baas ben.
Therapeut: Oei, weet hij het nu?
Michiel: Nou, dat weet ik niet. Hij is een brombeer! Ik ga hem aanlijnen, net als onze hond!
Therapeut: Zo is dat!

Wil je meer weten over integratieve kindertherapie, kijk dan op www.integratievekindertherapie.net.

Boektip: 

Tags