Heeft mijn Kind een Achterstand in Taalontwikkeling? – Opvoedingspunt

Home »Ontwikkeling » Heeft mijn Kind een Achterstand in Taalontwikkeling?

Bij de meeste kinderen ontwikkelt het spraakvermogen zich vanzelf. Bij sommige kinderen is dit echter niet zo vanzelfsprekend en is logopedische hulp gewenst.

Om te leren praten heeft een kind ongeveer 5 jaar nodig. Vanuit het allereerste brabbelen ontstaan woordjes. Daarna komen zinnetjes, die langzamerhand steeds moeilijker en langer worden. Bij sommige kinderen duurt het leren praten wat langer of komt het wat later op gang dan bij hun leeftijdsgenootjes.

Bij kleuters merk je dat aan één of meer van de volgende verschijnselen:

> Het gebruik van gebaren in plaats van woorden
> Kleine woordenschat
> Korte, gebrekkige zinnen
> Moeite met duidelijk maken wat hij/zij bedoelt
> Slecht begrijpen wat gezegd wordt.

De oorzaak hiervan kan bijvoorbeeld zijn:

> Minder goed horen gedurende een kortere of langere periode
> Een zwakke taalaanleg
> Ingrijpende gebeurtenissen, zoals ziektes of ziekenhuisopname.

Kinderen die met hun spreektaalontwikkeling meer moeite hebben dan andere kinderen, kunnen thuis extra geholpen worden, bijvoorbeeld door:

> Veel en gezellig met het kind te praten,
> Te zorgen dat het kind woorden en goede zinnen in het dagelijks leven om zich heen hoort,
> Het kind te helpen als het moeite heeft te verwoorden wat het bedoelt.
> Er zijn echter kinderen voor wie deze extra hulp nog niet voldoende is. Er is dan deskundige hulp en advies nodig. Een logopedist is opgeleid om in die gevallen begeleiding te geven. De logopedist kan zelf met het kind werken en bovendien de school en thuis adviezen geven voor de hulp die juist dit kind nodig heeft.

Boektip:

Tags