Financiele Tips bij Opvoeden | Opvoedingspunt

Blog > Ontwikkeling > Financiele Tips bij Opvoeden

1. Vertel kinderen nooit dat hun ouders vermogend zijn.
Dit betreft zowel het expliciet vertellen als het impliciet aangeven door middel van een erg consumerende levensstijl. Door kinderen constant te vertellen dat hun ouders vermogend zijn, wordt een consumptieve levensstijl met hoge inkomens aangemoedigd. Een belangrijk bijkomend nadeel is dat de kinderen het idee kunnen krijgen dat het belangrijkste in het leven is veel geld hebben & spenderen is. Ook blijven kinderen onafhankelijker als ze niet verwachten dat hun ouders hun financieel ondersteunen.

2. Ongeacht hoe rijk je bent, leer je kinderen discipline en spaarzaamheid.
Ook al kan een ouder dusdanig veel geld hebben dat spaarzaamheid niet nodig is, kan het beter zijn toch met mate te consumeren. Vooral het leren door voorbeeld is hier belangrijk. Het heeft weinig nut een levensstijl met weinig consumptie te promoten als men als ouder zijn credit card tot het maximum heeft gebruikt. Daarnaast heeft het kind later altijd minder vermogen te besteden dan de ouder; waardoor hij met een erg consumptieve levensstijl in de problemen kan komen.

3. Zorg ervoor dat je kinderen er niet achterkomen dat je vermogend bent totdat ze een volwassen, gedisciplineerde, en eigen levensstijl en baan hebben.
De achterliggende gedachte hierbij is dat de kinderen zo worden gestimuleerd hun eigen leven in te richten, vrij van impliciete sturingen die vermogende ouders kunnen meebrengen. Om een extreem voorbeeld te geven: wil het kind écht een fikse bijdrage van de ouders zodat het in die dure nieuwbouwwijk kan wonen, of wil het wellicht liever in een andere wijk wonen? Wellicht dat het vanuit belastingsoverwegingen handig kan zijn om tijdens het leven al vermogen over te brengen naar de kinderen; wacht hier dan mee totdat ze hun eigen levensstijl hebben ontwikkeld. Zodat ze niet meer erg worden beïnvloed door een groot bedrag én er verantwoord mee kunnen omgaan.

4. Beperk discussies over wat elk kind zal erven of ontvangen als geschenk.
Maak nooit lichtvoetige beloften tegenover je kinderen; wellicht dat je zelf ze na een tijdje wel bent vergeten, je kinderen zullen dat zeker niet zijn. Deze ‘beloften’ kunnen gemakkelijk leiden tot familieconflicten, vooral als het ene kind meer kan krijgen dan het andere.

5. Geef nooit geld of significante geschenken aan volwassen kinderen als gedeelte van een onderhandelingsstrategie.
Geef uit liefde aan je kinderen. Geef niet als ‘een strategische zet’: dit kan leiden tot fikse problemen in de familie. Kinderen verliezen hun respect voor ouders die dergelijke onderhandelingstactieken gebruiken. Daarnaast zullen de kinderen vaker met elkaar gaan concurreren en druk zetten op hun ouders voor bepaalde geschenken. Tenslotte kunnen giften die op een dergelijke manier worden gegeven worden gezien als een “schuld afkoping” in plaats van een teken van liefde.

6. Bemoei je niet met het familieleven van je volwassen kinderen.
Hoewel kinderen een veel ander leven kunnen leiden dan je als ouder wenst, adviseren de auteurs toch om je hiermee niet te bemoeien. Wil je dit wel doen, vraag dan eerst aan je kinderen óf je advies mag geven. Vraag ook toestemming voor het geven van significante geschenken, ook aan je eigen kinderen als je je kleinkinderen wat wilt schenken.

7. Concurreer niet met je eigen kinderen.
Schep niet op tegenover je kinderen over je prestaties of opgebouwde vermogen. Begin ook niet een gesprek met “Toen ik op jouw leeftijd was, had ik al…”. Realiseer je dat je kinderen andere prioriteiten hebben, zoals een goede opleiding, educatie, gezinsleven, in plaats van een eigen bedrijf of veel vermogen. Daarnaast kunnen ze ook niet eerlijk concurreren, want door hun jongere leeftijd hebben ze bijvoorbeeld veel minder vermogen kunnen opbouwen. Wees liever blij dat je kinderen de goede educatie hebben ontvangen waar je zelf nooit de kans toe had.

8. Vergeet nooit dat je kinderen individuen zijn.
Kinderen verschillen qua motivatie en prestaties van elkaar. Probeer wat je wilt via het geven van geld, verschillen zullen er altijd blijven bestaan. Verkeerd toegepaste giften kunnen deze verschillen juist doen vergroten, zoals het ‘armste’ kind meer geld geven. Dit kan er weer tot leiden dat dit armere kind minder gemotiveerd is om problemen aan te pakken, omdat de ouders toch wel bijspringen. Daarnaast kan het de verhoudingen verstoren.

9. Benadruk de prestaties van je kinderen, hoe klein ook, en niet hun (of je eigen) symbolen van succes.
Leer je kinderen om te presteren, niet om te consumeren. Hun symbolen van succes (dure auto, groot huis) zijn minder belangrijk dan hun prestaties. Als je de beste in je vakgebied bent, volgt het geld vanzelf wel. Stimuleer niet het achterjagen van geld, wees liever trots op de dingen die je kinderen hebben behaald.

En als belangrijkste nog:

10. Vertel je kinderen dat er veel dingen stukken belangrijker zijn dan geld.
Hoewel ze door het voorbeeld van de hardwerkende vermogende ouders wellicht een ander beeld kunnen krijgen, is het van belang om te wijzen op de belangrijkere zaken in het leven dan de hoeveelheid euro’s op de bank. Wat te denken van een goede gezondheid, goede relaties met familie en vrienden, en plezier in je werk?

Boektip:

Tags