Articulatie | Opvoedingspunt

Blog > Ontwikkeling > Articulatie

Articulatie is de manier waarop we klanken (letters) uitspreken.

Vanaf de geboorte hebben kinderen ongeveer 4 jaar nodig om de meeste klanken goed te leren. Soms kan een kleuter van vier, als het naar groep 1 gaat, nog niet alle klanken goed zeggen. Op die leeftijd hoeft de uitspraak nog niet perfect te zijn. Wel is het belangrijk dat het kind goed te verstaan is.

Rond het vijfde jaar kan van het kind worden verwacht dat het alle klanken kan maken. Het uitspreken van woorden met twee of drie medeklinkers achter elkaar kan nog moeilijk zijn, maar aan het einde van groep 2 moeten alle klanken en klankcombinaties goed uitgesproken kunnen worden.

Een goede uitspraak van woorden en klanken dient later als ondersteuning bij het leren lezen en schrijven.

Wat is nodig voor een goede articulatie?

> Voldoende beheersing van lip- en tongspieren. Door duim- en/of vingerzuigen, speengebruik of de gewoonte om de mond meestal open te laten, kan de spierbeheersing verminderen
> Een goede kaak- en gebitsstand
> Een goed gehoor

Wat kun je doen om een goede uitspraak te bevorderen?

– Spreek zelf rustig en duidelijk.
– Als je kind een klank of woord verkeerd uitspreekt, vraag dan niet om het goed na te zeggen. Herhaal in plaats daarvan het woord, goed uitgesproken, in een andere zin.
– Laat je kind niet telkens merken dat het klanken of woorden verkeerd zegt. Dat zou ontmoedigend kunnen werken terwijl het juist van belang is dat het kind plezier in het praten heeft (en houdt…).

Wanneer je je ongerust maakt over het praten van je kind, neem dan contact op met een logopedist.

Boektip: