ADHD – Opvoedingspunt

Home »Gedragsproblemen » ADHD

Gedragsproblemen

ADHD is de Engelse afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit. In Nederland ook wel botweg ‘Alle Dagen Heel Druk’ genoemd.

Kinderen met ADHD hebben last van:

Aandachts- en concentratieproblemen: Moeite om de aandacht op één taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie.

Impulsiviteit: Eerst doen, dan pas denken. Een kind met ADH houdt zich niet onbewust bezig met de consequenties van hun gedrag, zoals andere kinderen dat doen. Het ontbreekt aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

Hyperactiviteit: Vooral op jongere leeftijd zijn kinderen met ADHD voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd en ze voelen zich vaak onrustig vanbinnen. Stil zitten en rustig zijn vraagt van hen ongewoon veel energie.

ADD

Niet alle kinderen met ADHD zijn hyperactief of afgeleid. Men heeft het dan over ADD, een subtype van ADHD. ADD wordt minder snel herkend dan ADHD. Kinderen met ADD hebben meestal veel moeite met één of meer aandachtsfuncties. Zo kan het zijn dat ze het lastig vinden om gericht informatie op te nemen of om een onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels. Kinderen met ADD zijn vaak erg stil, teruggetrokken en passief.

Kenmerken van ADHD

– Moeilijk kunnen blijven zitten
– Snel zijn afgeleid
– Wiebelen, draaien en veel friemelen
– Moeilijk op hun beurt kunnen wachten
– Antwoord geven voordat de vraag is gesteld
– Moeilijk instructies kunnen volgen
– Moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
– Van de ene activiteit naar het andere hollen
– Niet rustig kunnen spelen
– Overdreven veel praten
– Anderen in de rede vallen
– Niet luisteren naar wat anderen zeggen
– Veel kwijtraken of vaak wat verliezen
– Zich vaak in gevaarlijke situaties storten

Veel van deze kenmerken komen bij alle kinderen in meer of mindere mate voor. Bij kinderen met ADHD gaat het om een aantal kenmerken die in ernstige mate voorkomen en de ontwikkeling van het kind belemmeren.

Niet altijd ADHD

Bovengenoemde kenmerken hoeven niet altijd te wijzen op ADHD. Ze kunnen ook voorkomen bij andere stoornissen. Druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag komt ook in min of meerdere mate voor bij kinderen:

– Met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waaronder PDD-NOS
– Met agressieve gedragsstoornissen (ODD en CD)
– Met hechtingsstoornissen
– Die ernstig verwaarloosd worden
– Die een angst- of stemmingsstoornis hebben
– Die lijden aan het Syndroom van Gilles de la Tourette

Meer informatie over ADHD, de diagnose en de behandeling vind je bij KiesBeter.nl.

Boektip: Opvoedwijzer ADD en ADHD

Relevante Artikelen

Tags